Intyg

Kontakta oss för intyg om körkort högre behörighet, taxikort. Vi tar 850 kr för körkortsintyg


Sjömansintyg 1000 kr


Aupair intyg tar vi olika pris på beroende på komplexitet samt tidsåtgång. 


Vi har ingen möjlighet att utfärda intyg vid misskötsamhet av droger eller alkohol


Vid svårare sjukdomar ex. hjärtsjukdomar, insulinbehandlad diabetes, neurologiska sjukdomar, neuropsykiatriska sjukdomar hänvisar vi till behandlande läkare eller läkare som har god kännedom om patienten vid behov av intyg


Kontakta oss per telefon om vi inte svarar direkt betyder det att vi är upptagna med annat arbete.

Copyright @ All Rights Reserved